Univerzity

logo150x150-uk

Univerzita Karlova

Univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. V současnosti má univerzita fakult 17 a jednou z nich je i Právnická fakulta.

Evropský právní informační systém CODEXIS® je součástí výuky. Ve školních učebnách je vám plně k dispozici a prostřednictvím tohoto webu můžete získat pro svůj osobní počítač CODEXIS® ACADEMIA, verzi systému určenou studentům právnických fakult a právních oborů.
Zaregistrujte se
 prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@prf.cuni.cz. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si poté můžete zvolit některou z variant CODEXIS®ACADEMIA..

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
 • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100 Kč. Kontaktujte nás.
CODEXIS® ACADEMIA CLOUD
 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál
V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.
logo150x150-mu

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a největší na Moravě. V současnosti ji tvoří devět fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Historické počátky existence Právnické fakulty spadají do roku 1919. Dnes ji představuje 11 kateder.

V průběhu studia se s evropským právním informačním systémem CODEXIS® můžete setkat v rámci předmětu Právní informatika. Dle vašeho zájmu jsou organizovány mimořádné přednášky, kde máte možnost se se systémem CODEXIS® seznámit podrobněji. Ve školních učebnách je vám software CODEXIS® plně k dispozici.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@mail.muni.cz. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si poté můžete zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
 • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-mup

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v České republice. Studenti si mohou vybírat celkem ze sedmi bakalářských, čtyř magisterských a také jednoho doktorského oboru.

Jste-li posluchačem studijního oboru Veřejná správa, studijní program Právní specializace, setkáte se se systémem CODEXIS® hned v prvním ročníku studia v letním semestru, a to v rámci předmětu Informatika o právu a VS. To se týká prezenční i kombinované formy studia. S evropským právním informačním systémem CODEXIS® se budete setkávat i v průběhu celého studia. Máte jej rovněž k dispozici na síti ve školních učebnách.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@ student.mup.cz. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si můžete poté zvolit některou z variant CODEXIS®ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
 • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-up

Univerzita Palackého

Olomoucká Palackého univerzita je druhá nejstarší v republice a jedna z nejstarších v Evropě. Dnes má osm fakult a širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských.

Na Právnické fakultě je vyučován Kurz právnických dovedností. Jedná se o povinný dvousemestrální předmět pro studenty 2. ročníku magisterského studijního programu Právo. V rámci tohoto předmětu se setkáte s evropským právním informačním systémem CODEXIS®. Systém je využíván i pro potřeby Právní kliniky a naleznete jej také na školních počítačích v síti.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@upol.cz Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si můžete poté zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
 • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-zcu

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblasti strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filosofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva a veřejné správy.

Jednou z osmi fakult univerzity je Právnická fakulta. Studenti oboru Právo (studijní program Právo a právní věda) se systémem CODEXIS® setkávají v prvním ročníku v rámci předmětu Ústavní právo v informační praxi a pak ve čtvrtém ročníku studia v rámci předmětu Evropské právo v informační praxi. Jedná se o nepovinné předměty.

S evropským právním informačním systémem CODEXIS® se můžete seznámit i ve školních učebnách, kde je vám k dispozici.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@student.zcu.cz. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si můžete poté zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
 • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-uni

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA v Praze je první soukromá vysoká škola v České republice poskytující úplné vzdělání v oboru právo. Formou denního i externího studia vyučuje v Praze a Brně obory z oblasti práva a ekonomie, spolupracuje se slovenskou Panevropskou vysokou školou (Bratislava).

V průběhu studia se s evropským právním informačním systémem CODEXIS® můžete setkat v rámci předmětu „Právní informační systémy“ v zimním semestru 2. ročníku bakalářského studijního programu, ve studijním oboru „Právo“. Dle vašeho zájmu jsou organizovány mimořádné přednášky, kde máte možnost seznámit se systémem CODEXIS® podrobněji. Ve školních učebnách je vám software CODEXIS® plně k dispozici.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se
 prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxxx@peuni.cz,  xxxxxxx@wis.paneurouni.com nebo xxxxxxx@paneurouni.com. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si můžete poté zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

 • zapůjčením na studijním oddělení školy, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 – Dejvice
 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
 • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám DVD zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

 • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje budou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.