Univerzity

logo150x150-uk

Univerzita Karlova

Univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. V současnosti má univerzita fakult 17 a jednou z nich je i Právnická fakulta.

Evropský právní informační systém CODEXIS® je součástí výuky v předmětech Právní informační systémy a Tvůrčí psaní, využijete jej při tvorbě seminárních a dalších odborných prací, stejně jako při přípravě na zkoušky.

Pro přístup k právnímu informačnímu systému CODEXIS® je potřeba získat licenci, která umožňuje studentům pracovat se systémem jak na fakultě, tak na osobních počítačích. Studenti mohou zdarma používat on-line právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA po registraci na adrese https://academia.codexis.cz/. K registraci je potřeba školní e-mail. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

Bližší informace o přístupu ke školnímu e-mailu jsou dostupné zde: https://www.prf.cuni.cz/e-mail-pro-studenty-1404059089.html.

Veškeré další informace o právním informačním systému CODEXIS® ACADEMIA naleznete na https://www.codexisacademia.cz.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-mu

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a největší na Moravě. V současnosti ji tvoří devět fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Historické počátky existence Právnické fakulty spadají do roku 1919. Dnes ji představuje 11 kateder.

V průběhu studia se s evropským právním informačním systémem CODEXIS® můžete setkat v rámci předmětu Právní informatika. Dle vašeho zájmu jsou organizovány mimořádné přednášky, kde máte možnost se se systémem CODEXIS® seznámit podrobněji.

Pro přístup k právnímu informačnímu systému CODEXIS® je potřeba získat licenci, která umožňuje studentům pracovat se systémem jak na fakultě, tak na osobních počítačích. Studenti mohou zdarma používat on-line právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA po registraci na adrese https://academia.codexis.cz/. K registraci je potřeba školní e-mail. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

Bližší informace o přístupu ke školnímu e-mailu jsou dostupné zde: https://it.muni.cz/sluzby/e-mailove-ucty-a-posta.

Veškeré další informace o právním informačním systému CODEXIS® ACADEMIA naleznete na https://www.codexisacademia.cz.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-up

Univerzita Palackého

Olomoucká Palackého univerzita je druhá nejstarší v republice a jedna z nejstarších v Evropě. Dnes má osm fakult a širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských.

Evropský právní informační systém CODEXIS® je součástí výuky, můžete se s ním setkat hned v prvním semestru studia v rámci předmětu Úvod do studia nebo v rámci specializovaného předmětu Vyhledávání právních informací. Systém je využíván i pro potřeby Právní kliniky.

Pro přístup k právnímu informačnímu systému CODEXIS® je potřeba získat licenci, která umožňuje studentům pracovat se systémem jak na fakultě, tak na osobních počítačích. Studenti mohou zdarma používat on-line právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA po registraci na adrese https://academia.codexis.cz/. K registraci je potřeba školní e-mail. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

Bližší informace o přístupu ke školnímu e-mailu jsou dostupné zde: https://www.upol.cz/studenti/pruvodce/e-mail/

Veškeré další informace o právním informačním systému CODEXIS® ACADEMIA naleznete na https://www.codexisacademia.cz.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-zcu

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblasti strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filosofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva a veřejné správy.

Jednou z osmi fakult univerzity je Právnická fakulta. Studenti oboru Právo (studijní program Právo a právní věda) se systémem CODEXIS® setkávají v prvním ročníku v rámci předmětu Ústavní právo v informační praxi a pak ve čtvrtém ročníku studia v rámci předmětu Evropské právo v informační praxi.

Pro přístup k právnímu informačnímu systému CODEXIS® je potřeba získat licenci, která umožňuje studentům pracovat se systémem jak na fakultě, tak na osobních počítačích. Studenti mohou zdarma používat on-line právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA po registraci na adrese https://academia.codexis.cz/. K registraci je potřeba školní e-mail. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

Bližší informace o přístupu ke školnímu e-mailu jsou dostupné zde: https://support.zcu.cz/index.php/E-mail.

Veškeré další informace o právním informačním systému CODEXIS® ACADEMIA naleznete na https://www.codexisacademia.cz.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.

logo150x150-mup

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v České republice. Studenti si mohou vybírat celkem ze sedmi bakalářských, čtyř magisterských a také jednoho doktorského oboru.

Jste-li posluchačem studijního oboru Veřejná správa, studijní program Právní specializace, setkáte se se systémem CODEXIS® hned v prvním ročníku studia v letním semestru, a to v rámci předmětu Informatika o právu a VS. To se týká prezenční i kombinované formy studia. S evropským právním informačním systémem CODEXIS® se budete setkávat i v průběhu celého studia. Máte jej rovněž k dispozici na síti ve školních učebnách.

Pro přístup k právnímu informačnímu systému CODEXIS® je potřeba získat licenci, která umožňuje studentům pracovat se systémem jak na fakultě, tak na osobních počítačích. Studenti mohou zdarma používat on-line právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA po registraci na adrese https://academia.codexis.cz/. K registraci je potřeba školní e-mail. Používat službu je možné výhradně ke studijním účelům.

Veškeré další informace o právním informačním systému CODEXIS® ACADEMIA naleznete na https://www.codexisacademia.cz.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.