Jste studentem některé z těchto univerzit? Přihlašte se přes portál Vaší univerzity.

Masarykova univerzita v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

  Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Karlova

Studenti ostatních univerzit prosím postupujte dle instrukcí níže.

Registrace nového studenta

Máte-li zájem o právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA, postupujte dle pokynů na této stránce.


Prodloužení licence na nový akademický rok

Právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA je nově online a tak k němu můžete přistupovat z jakéhokoliv zařízení přostřednictvím běžného webového prohlížeče.

Máte-li zájem o prodloužení licence právního informačního systému CODEXIS® ACADEMIA, postupujte dle pokynů na této stránce.


Registrace bez studentského e-mailu

V případě, že nedisponujete studentským e-mailem, prosím postupujte dle návodu a následně se obraťte na našeho operátora na codexisacademia@codexisacademia.cz.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CODEXIS® ACADEMIA

Uživatelem právního informačního systému CODEXIS® ACADEMIA mohou být studenti Právnických fakult a studenti oborů z oblasti práva na ostatních fakultách vysokých škol.

Údaje potřebné pro získání licence:

Poskytnutím osobních údajů vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním společností ATLAS consulting spol. s r.o. pro účely přidělení licenčního klíče, zasílání aktualizací a informování o novinkách systému CODEXIS®, a to po dobu šesti let.

Licence k užití software CODEXIS® ACADEMIA je určena studentům a je omezena licenční smlouvou výhradně pro studijní účely. Jakékoliv jiné použití nebo šíření není dovoleno. CODEXIS® ACADEMIA je možné používat výhradně na osobní výpočetní technice studenta, mimo komerční (firemní) prostředky.

Právní informační software CODEXIS® ACADEMIA a databáze v něm zahrnuté jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy, zejména avšak nejen příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), se všemi důsledky z toho plynoucími, včetně možnosti společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. požadovat v případě porušení jejích autorských práv náhradu škody a domáhat se veškerých dalších nároků plynoucích z obecně závazných právních předpisů.

FAQ


1. Nepřišel mi potvrzovací e-mail

Pokud jste do registrace zadali školní e-mail, ale nepřišlo Vám do schránky potvrzení, může být problém v přesměrování školního e-mailu na jinou adresu. Pokud máte e-maily přesměrovány, zrušte pro tento účel přesměrování a klikněte na odkaz pro obnovení hesla: https://users.atlasgroup.cz/recovery.

Pokud tento postup nepomůže, prosím, zkontrolujte správnost zadané adresy v souladu s pravidly pro tvorbu e-mailu Vaší školy.


2. Nevím jaký mám školní e-mail

Právnické fakulty veřejných vysokých škol přidělují e-mail všem svým studentům. Pokud jej nepoužíváte nebo nevíte, jak se do e-mailu přihlásit, informace naleznete zde:

PF UK - https://www.prf.cuni.cz/e-mail-pro-studenty-1404059089.html

PrF MU - https://it.muni.cz/sluzby/e-mailove-ucty-a-posta

PF UPOL - https://www.upol.cz/studenti/pruvodce/e-mail/

FP ZČU - https://support.zcu.cz/index.php/E-mail


3. Má škola nepřiděluje školní e-maily

Pokud Vaše vysoká škola nedisponuje školními e-mailovými účty, prosím, obraťte se na nás na e-mail codexisacademia@codexisacademia.cz a pokud máte zájem o registraci produktu CODEXIS® ACADEMIA, připojte k e-mailu i naskenované či vyfotografované platné potvrzení o studiu.

CODEXIS ACADEMIA

Uživatelská příručka [PDF, 1 MB]