PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CODEXIS® ACADEMIA

Uživatelem právního informačního systému CODEXIS® ACADEMIA mohou být studenti Právnických fakult a studenti oborů z oblasti práva na ostatních fakultách vysokých škol.

O konkrétních podmínkách získání CODEXIS® ACADEMIA na jednotlivých univerzitách se budete dočítat v sekcích určených jednotlivým školám.

Údaje potřebné pro získání licence:

Poskytnutím osobních údajů vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním společností ATLAS consulting spol. s r.o. pro účely přidělení licenčního klíče, zasílání aktualizací a informování o novinkách systému CODEXIS®, a to po dobu šesti let.

Abyste mohli software aktivovat, potřebujete tzv. licenční klíč pro pevnou instalaci CODEXIS® ACADEMIA nebo přihlašovací údaje ke CODEXIS® ACADEMIA CLOUD. Obojí najdete ve svém účtu na webovém portálu CODEXIS®ACADEMIA, do kterého získáte přístup hned po registraci.

Licence je platná vždy do 31. srpna aktuálního akademického roku. Software je aktualizován v září, v prosinci, v lednu a v květnu. Pro obnovení licence na další akademický rok se stačí přihlásit do svého účtu na webovém portálu CODEXIS® ACADEMIA a zažádat o prodloužení licence.

Máte platnou licenci pro CODEXIS® ACADEMIA a úspěšně jste ukončil/a studium? Gratulujeme! Abychom vás podpořili v pracovních začátcích, prodloužíme vaši licenci o další jeden rok. Podmínky zůstávají stejné jako při běžném roce studia, navíc nám zašlete kopii diplomu.

Licence k užití software CODEXIS® ACADEMIA je určena studentům a je omezena licenční smlouvou výhradně pro studijní účely. Jakékoliv jiné použití nebo šíření není dovoleno. CODEXIS® ACADEMIA je možné instalovat výhradně na osobní výpočetní technice studenta, mimo komerční (firemní) prostředky.

Právní informační software CODEXIS® ACADEMIA a databáze v něm zahrnuté jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy, zejména avšak nejen příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), se všemi důsledky z toho plynoucími, včetně možnosti společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. požadovat v případě porušení jejích autorských práv náhradu škody a domáhat se veškerých dalších nároků plynoucích z obecně závazných právních předpisů.