Ke stažení

Registrace nového studenta

Máte-li zájem o právní informační systém CODEXIS® ACADEMIA, postupujte následovně:

 • zaregistrujte se na studentském portálu CODEXIS® ACADEMIA
 • při zpracování registračních údajů bude posouzen Váš nárok na informační systém CODEXIS® ACADEMIA
 • do 30 minut obdržíte na uvedenou emailovou adresu přístup k Vašemu profilu na webovém portálu, ze kterého si můžete zažádat o licenci některé z variant CODEXIS® ACADEMIA
 • žádost o licenci je vyřízena obvykle do 30 minut. Podle výběru varianty CODEXIS® ACADEMIA získáte odkaz ke stažení pevné instalace CODEXIS® ACADEMIA a licenční klíč pro registraci software nebo Vám bude zpřístupněna varianta CODEXIS® ACADEMIA CLOUD (se stejnými přihlašovacími údaji jako k Vašemu profilu)

 

Prodloužení licence na nový akademický rok

Máte-li zájem o prodloužení licence právního informačního systému CODEXIS® ACADEMIA, postupujte následovně:

 • po přihlášení do Vašeho účtu na studentském portálu CODEXIS® ACADEMIA klikněte na tlačítko "Prodloužit"
 • při zpracování žádosti bude posouzen Váš nárok na licenci zvolené varianty CODEXIS® ACADEMIA
 • do 30 minut bude na Váš profil zaslán licenční klíč k pevné instalaci CODEXIS® ACADEMIA na nový akademický rok nebo přístup do CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

 

Aktualizace dat

Software CODEXIS® ACADEMIA je aktualizován 3x ročně, vždy v září, v prosinci a v květnu. Systém zaktualizujete pomocí služby NET Servis, případně na novém studentském portálu:

 • spusťte software CODEXIS® ACADEMIA a pod záložkou Nástroje zvolte možnost "Manuální", tím dojde k aktualizaci dat
 • pokud v menu možnost "Manuální" nemáte, přihlaste se na studentský portál kliknutím na modré tlačítko "PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU CODEXIS® ACADEMIA" v pravém horním rohu
 • jako přihlašovací jméno (políčko e-mail) do portálu zadejte e-mailovou adresu, heslo je stejné jako Vaše původní heslo, které jste i dosud používali (v případě zapomenutí hesla požádejte o jeho obnovení pod záložkou portálu "Zapomenuté heslo")
 • po přihlášení do portálu přejděte na záložku Produkty a licence a zvolte možnost "Stáhnout"
 • v případě, že máte již vyexpirovanou licenci, je nutné si ji nejprve prodloužit, v tom případě zvolte možnost "Prodloužit" a dále pokračujte stažením

Navíc si můžete 2x během školního roku změnit variantu produktu, máte možnost volby mezi lokální instalací CODEXIS ACADEMIA nebo cloudovou verzí systému CODEXIS ACADEMIA CLOUD.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CODEXIS® ACADEMIA

Uživatelem právního informačního systému CODEXIS® ACADEMIA mohou být studenti Právnických fakult a studenti oborů z oblasti práva na ostatních fakultách vysokých škol.

 

O konkrétních podmínkách získání CODEXIS® ACADEMIA na jednotlivých univerzitách se budete dočítat v sekcích určených jednotlivým školám.

 

Údaje potřebné pro získání licence:

 

Poskytnutím osobních údajů vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním společností ATLAS consulting spol. s r.o. pro účely přidělení licenčního klíče, zasílání aktualizací a informování o novinkách systému CODEXIS®, a to po dobu šesti let.

 

Abyste mohli software aktivovat, potřebujete tzv. licenční klíč pro pevnou instalaci CODEXIS® ACADEMIA nebo přihlašovací údaje ke CODEXIS® ACADEMIA CLOUD. Obojí najdete ve svém účtu na webovém portálu CODEXIS®ACADEMIA, do kterého získáte přístup hned po registraci.

 

Licence je platná vždy do 31. srpna aktuálního akademického roku. Software je aktualizován v září, v prosinci, v lednu a v květnu. Pro obnovení licence na další akademický rok se stačí přihlásit do svého účtu na webovém portálu CODEXIS® ACADEMIA a zažádat o prodloužení licence.

 

Máte platnou licenci pro CODEXIS® ACADEMIA a úspěšně jste ukončil/a studium? Gratulujeme! Abychom vás podpořili v pracovních začátcích, prodloužíme vaši licenci o další jeden rok. Podmínky zůstávají stejné jako při běžném roce studia, navíc nám zašlete kopii diplomu.

 

Licence k užití software CODEXIS® ACADEMIA je určena studentům a je omezena licenční smlouvou výhradně pro studijní účely. Jakékoliv jiné použití nebo šíření není dovoleno. CODEXIS® ACADEMIA je možné instalovat výhradně na osobní výpočetní technice studenta, mimo komerční (firemní) prostředky.

 

Právní informační software CODEXIS® ACADEMIA a databáze v něm zahrnuté jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy, zejména avšak nejen příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), se všemi důsledky z toho plynoucími, včetně možnosti společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. požadovat v případě porušení jejích autorských práv náhradu škody a domáhat se veškerých dalších nároků plynoucích z obecně závazných právních předpisů.

CODEXIS ACADEMIA

Instalace CODEXIS ACADEMIA [EXE, 90 MB] verze: LEDEN 2018 vystaveno 04. 01. 2018

Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na přihlášení CODEXIS ACADEMIA. Po zadání přihlašovacích údajů si zde budete moci stáhnout aktuální verzi softwaru.

INSTALACE

REGISTRACE

ODREGISTRACE

AKTUALIZACE

INSTALACE CODEXIS LINK

SYSTÉMOVÉ PŘÍRUČKY

 


Instalace

1) Přihlaste se do studentského portálu

Do studentského portálu se přihlásíte pomocí modrého tlačítka v pravém horním rohu (nebo pod tímto odkazem). Pro přihlášení použijte Váš školní email a heslo, jaké jste používali dosud.
Po přihlášení do portálu přejděte na záložku Produkty a licence a zvolte možnost "Stáhnout".

 

2) Spusťte stažený exe soubor a postupujte podle instalačního průvodce

Pozn. Instalátor i používání aplikace vyžadují připojení k internetu.

 

3) Proveďte instalaci

Ověřte zadané údaje a volbou Instalovat zahajte vlastní instalaci produktu. Přenos dat nevyžaduje vaši spoluúčast.

 

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

1) Stažení instalátoru

Přihlaste se do studentského portálu pomocí modrého tlačítka v pravém horním rohu (nebo pod tímto odkazem). Pro přihlášení použijte Váš školní email a heslo, jaké jste používali dosud.

Pro stažení instalátoru spusťte soubor setup_CDX_cloud.exe.

Pozn. Instalátor i používání aplikace vyžadují připojení k internetu.
Tímto provedete instalaci vzdáleného klienta.

2) Zvolte, kam se má produkt nainstalovat

Po dokončení instalace a spuštění CODEXIS® ACADEMIA CLOUD budete vyzvání k zadání přihlašovacích údajů. Jsou totožné s přihlášením na studentský portál CODEXIS® ACADEMIA.

 


Registrace

K registraci budete potřebovat licenční klíč (viz. Podmínky získání). Pokud již máte uživatelské jméno a heslo k přihlášení na webový portál CODEXIS® ACADEMIA, tak licenční klíč naleznete po přihlášení v sekci Produkty a licence.

Po instalaci a spuštění CODEXIS® ACADEMIA se automaticky spustí Průvodce registrací. V případě, že chcete zaregistrovat dříve nainstalovaný produkt nebo zaregistrovat licenci na další období, spusťte „Průvodce registrací“ z menu Nástroje -> Registrace.

 

1) Registrace krok za krokem

V této části je popsána registrace produktu v případě nalezení funkčního připojení k internetu (registrace pomocí http, tcp/ip). V případě, že nedisponujete připojením k internetu nebo není tento způsob povolen Vaším poskytovatelem internetu, je možné zaregistrovat produkt alternativními metodami (např. e-mailem, telefonicky, …). Tyto metody jsou popsány níže v části „Alternativní způsoby registrace“.

1) V prvním okně průvodce registrací máte možnost volby jazyka. Ponechte defaultně nastavenou češtinu a klikněte na tlačítko „Dále >“.

 

2) Na druhé obrazovce výběru akce ponechte „Registrace nově nainstalovaných součástí“ a ujistěte se, že je ve spodní části okna zaškrtnuta volba „Zjistit nejvhodnější dostupný způsob registrace/odregistrace“. Pokračujte tlačítkem „Dále >“.

 

3) Nyní bude zobrazen dotaz o možnosti provedení automatické kontroly nejvhodnějšího způsobu registrace. Provedení této kontroly potvrďte tlačítkem „Ano“. Systém zvolí v dalším kroku nejvhodnější způsob registrace.

 

4) Další obrazovka umožňuje nastavit způsob registrace. V předchozím kroku jste zvolili, aby systém vybral nejvhodnější způsob registrace produktu. V případě nalezení připojení k internetu byla systémem vybrána jedna z těchto dvou možností:

Pokud byl vybrán jiný způsob registrace, přejděte na část „Alternativní způsoby registrace“ níže, kde jsou popsány další způsoby registrace.

Systém tedy automaticky zvolil nejvhodnější způsob, a proto pokračujte tlačítkem „Dále >“.

 

5) Nyní budete vyzváni k zadání Vašeho licenčního klíče (viz. Podmínky získání). Vepište/překopírujte licenční klíč a pokračujte v registraci tlačítkem „Dále >“.

 

6) V tomto okně se zobrazí všechny produkty, které je možné tímto licenčním klíčem zaregistrovat. Tedy CODEXIS®ACADEMIA pro daný akademický rok. Vyberte tento produkt kliknutím (zatržením, viz. obrázek) a pokračujte tlačítkem „Dále >“.

 

7) V posledním okně „Registračního průvodce“ je zobrazen výsledek registrace. Pokud je výsledek „Registrace byla úspěšná“ je vše v pořádku a můžete uzavřít průvodce tlačítkem „Dokončit“. V opačném případě se obraťte na codexisacademia@codexisacademia.cz s žádostí o pomoc.

 

2) Alternativní způsoby registrace

V případě, že nedisponujete připojením k internetu nebo Vaše připojení neumožňuje registraci pomocí protokolů http nebo tcp/ip, je možné využít tyto alternativní způsoby registrace produktu:

3) Upozornění

Registrace produktu je svázána s hardwarovou konfigurací počítače. V případě výměny zásadních komponent (motherboard, disk, …) nebo reinstalace operačního systému je nutné provést odregistraci produktu pomocí „Registračního průvodce“ a po výměně komponent znovu produkt zaregistrovat. V případě, že jste neprovedli odregistraci produktu a nyní již tedy nemůžete užít Váš licenční klíč pro opětovnou registraci na nové konfiguraci, přihlašte se do svého účtu CODEXIS® ACADEMIA a v sekci Produkty a licence zvolte možnost obnovit. Licence Vám bude obnovena.

 

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

Při zvolení této varianty není potřeba provádět registraci. Přihlásit se do CODEXIS® ACADEMIA CLOUD můžete pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do svého účtu na webovém portálu CODEXIS® ACADEMIA.

 


Zrušení registrace

Máte-li zaregistrovaný program CODEXIS® ACADEMIA pomocí licenčního klíče a chcete jej např. používat v jiném počítači, je nutné program nejprve odregistrovat a pak znovu zaregistrovat na druhém počítači. Není možné zaregistrovat program na více než jednom počítači současně! (viz. obecné licenční ujednání)

Při registraci je ověřována hardwarová konfigurace počítače, na kterém je registrace prováděna. Pokud dojde k výměně většího množství komponent (pevný disk, základní deska, procesor atd.) za jiné, nebude původní registrace platná. V případě očekávané změny hardwarové konfigurace Vašeho počítače tedy také proveďte odregistraci produktu. Po změně konfigurace pak můžete Váš licenční klíč použít k opětovné registraci.

UPOZORNĚNÍ:

Zaregistrovanou licenci je z počítače nutno odregistrovat v těchto případech:

 

Postup pro odregistraci

1) Spusťte „Průvodce registrací“ – v hlavní nabídce spuštěného CODEXIS® ACADEMIA zvolte „Nástroje“ -> „Licence“.

2) Po spuštění „Průvodce registrací“ pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

 

3) Na další stránce „Výběr akce“ zvolte „Další akce“ (1). Tím se Vám zobrazí další možnosti. Z těch zvolte „Odregistrace součástí“ (2). Ujistěte se, že ve spodní části okna máte zatrženou volbu „Zjistit nejvhodnější dostupný způsob registrace/odregistrace“. Pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

4) Nyní Vám vyskočí okno „Dotaz“, kde se Vás program ptá, chcete-li opravdu provést kontrolu způsobu. Zvolte „Ano“!

 

5) V dalším kroku ponechte veškeré automaticky zvolené parametry a pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

 

6) Po chvíli bude zobrazeno okno se zaregistrovanými součástmi. Pokud v tomto kroku stisknete „Storno“, máte ještě možnost odregistraci zrušit. V dalším kroku to již nebude možné. Chcete-li tedy opravdu provést odregistraci, zaškrtněte položku „CODEXIS ACADEMIA (od …)“ a pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

 

7) Nyní se Vám zobrazí okno s informací o „Dokončení odregistrace“. V okně „Výsledek akce“ je pak vypsán stav. Tedy zdali byla odregistrace úspěšná či nikoliv. Pokud odregistrace úspěšná nebyla, proveďte celý proces znovu, případně napište na codexisacademia@codexisacademia.cz s žádostí o radu.

 

Nyní byla registrace uvolněna a Váš licenční klíč můžete použít znovu pro opětovnou registraci CODEXIS®ACADEMIA na jiném počítači či na počítači po změně hardwarové konfigurace.

 

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

Při zvolení této varianty není potřeba provádět odregistraci. Přihlásit do CODEXIS® ACADEMIA CLOUD se můžete pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do svého účtu na webovém portálu CODEXIS® ACADEMIA. Po změně varianty na pevnou instalaci CODEXIS® ACADEMIA bude varianta CODEXIS® ACADEMIA CLOUD znepřístupněna.

 


Aktualizace

Stažení nové verze softwaru s aktuálními daty (verze dat po 1. 9. 2015)

Další aktualizace dat je plánována na prosinec 2015, tu již provedete pomocí aktualizační služby NET Servis přímo v systému CODEXIS® ACADEMIA (Menu Nástroje/Manuální).

Stažení nové verze softwaru s aktuálními daty (verze dat před 1. 9. 2015)
 
 1. Přihlaste se do studentského portálu (pro přihlášení použijte Váš školní email a heslo, jaké jste používali dosud).
 2. Po přihlášení do portálu přejděte na záložku Produkty a licence a zvolte možnost "Stáhnout".
 3. Spusťte stažený exe soubor a postupujte podle instalačního průvodce

(Pozn. Instalátor i používání aplikace vyžadují připojení k internetu)

 

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

Při zvolení této varianty není potřeba provádět aktualizaci. Aktualizaci provádíme my.

 


Chcete-li používat CODEXIS® Link, je potřeba si jej nainstalovat.

Doplněk CODEXIS® Link a podpora pro jednotlivé programy se instalují až po spuštění programu CODEXIS®ACADEMIA přímo z uživatelského rozhraní v okně „Správa doplňků“. Okno otevřete z hlavní nabídky:

Zvolte „Nástroje“ -> „Administrace“ -> „Správa doplňků…“

V tomto okně je několik tlačítek pro spuštění samostatných instalátorů dle Vaší potřeby. Nejprve nainstalujte samotný CODEXIS® Link tlačítkem „Instalace doplňku…“ (viz. obrázek – šipka č. 1). Níže jsou pak tlačítka pro spuštění instalátorů doplňků pro jednotlivé podporované programy (viz. obrázek – šipka č. 2). Aktuálně jsou podporovány tyto programy: Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer, OpenOffice.org Writer a Mozilla Firefox. Nainstalujte tedy podporu pro programy, které používáte. Podpora pro jednotlivé programy funguje jen společně s nainstalovaným CODEXIS® Link!

Po projití jednotlivých kroků instalačního průvodce a dokončení instalace je CODEXIS® Link automaticky spuštěn. Naleznete ho pod ikonou v oznamovací oblasti (vedle hodin).

V okně „Správa doplňků“ naleznete také tlačítko „Nápověda LINK…“ po jehož stisknutí se Vám otevře okno s nápovědou. V té naleznete postupy jak pracovat s CODEXIS® Link a podporou pro jednotlivé programy.

 

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

Doplněk CODEXIS® Link není pro variantu CODEXIS® ACADEMIA CLOUD podporován.

 


Příručky

Systémová příručka CODEXIS ACADEMIA [PDF, 4 MB]

Uživatelská příručka CODEXIS ACADEMIA [PDF, 7 MB]